H Ü C R E N İ N   Y A P I S I

HÜCRE : Canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır.

HÜCRE ÇEŞİTLERİ : Ökaryotik ve Prokaryotik olmak üzere 2 tip hücre vardır.

Ökaryotik Hücreler : Latince Eukaryota kelimesinden gelir.
Organel zarı bulunduran bu nedenle çekirdek materyali hücrenin stoplazmasına dağılmamış olduğundan gerçek çekirdeğe sahip hücrelerdir.
Karyota latince çekirdek, eu gerçek demektir.
Kalıtsal materyal hücre içerisinde zarla çevrilmiş çekirdeğin içinde bulunur.
Kromozomlar DNA dan ve proteinden oluşmuş olup mitozla bölünürler.
Stoplazmalarında karmaşık organeller bulunur.

Prokaryotik Hücreler : Bunların çekirdek zarı ile çevrili çekirdekleri yoktur.
Stoplazmalarında mitokondri gibi zarlı organelleri yoktur.
Kalıtım maddesi olan DNA sitoplazma içerinde dağılmış haldedir.
Ribozomları vardır. Bu Hücrelerin faaliyetleri sitoplazma ve hücre zarında gerçekleşir.

   (1) Çekirdekçik
(2) Çekirdek
(3) Ribozom
(4) Vezikül
(5) Granüllü (tanecikli) endoplazmik retikulum
(6) Golgi Aygıtı
(7) Sitoiskelet
(8) Granülsüz (düz) endoplasmik retikulum
(9) Mitokondriler
(10) Koful
(11) Sitoplazma
(12) Lizozom
(13) Sentriyoller
   Koful : İçleri kendilerine has bir özsu ile dolu yapılar olup bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden daha fazla bulunur. Genç hücrelerde küçük, yaşlı hücrelerde ise tek tek ve büyüktür. Kofullar plazmoliz ve deplazmoliz olaylarında rol oynarlar. Bir hücreli hayvanlarda, besinlerin sindirildiği besin kofulları ile fazla su ve zararlı maddelerin atıldığı boşaltım kofullarının hücre canlılığını koruma da önemli rolleri vardır. Bitki hücresinde büyük hayvan hücresinde küçüktür.

KAYNAKLAR
http://www.tarimsal.com/hucre.htm (23.09.2014)
http://hucre.nedir.com/ (23.09.2014)
http://www.biyolojisitesi.net/tum%20uniteler/hucre/endoplazmik_retikulum.html (23.09.2014)