H Ü C R E N İ N   Y A P I S I

HÜCRE : Canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır.

HÜCRE ÇEŞİTLERİ : Ökaryotik ve Prokaryotik olmak üzere 2 tip hücre vardır.

Ökaryotik Hücreler : Latince Eukaryota kelimesinden gelir.
Organel zarı bulunduran bu nedenle çekirdek materyali hücrenin stoplazmasına dağılmamış olduğundan gerçek çekirdeğe sahip hücrelerdir.
Karyota latince çekirdek, eu gerçek demektir.
Kalıtsal materyal hücre içerisinde zarla çevrilmiş çekirdeğin içinde bulunur.
Kromozomlar DNA dan ve proteinden oluşmuş olup mitozla bölünürler.
Stoplazmalarında karmaşık organeller bulunur.

Prokaryotik Hücreler : Bunların çekirdek zarı ile çevrili çekirdekleri yoktur.
Stoplazmalarında mitokondri gibi zarlı organelleri yoktur.
Kalıtım maddesi olan DNA sitoplazma içerinde dağılmış haldedir.
Ribozomları vardır. Bu Hücrelerin faaliyetleri sitoplazma ve hücre zarında gerçekleşir.

   (1) Çekirdekçik
(2) Çekirdek
(3) Ribozom
(4) Vezikül
(5) Granüllü (tanecikli) endoplazmik retikulum
(6) Golgi Aygıtı
(7) Sitoiskelet
(8) Granülsüz (düz) endoplasmik retikulum
(9) Mitokondriler
(10) Koful
(11) Sitoplazma
(12) Lizozom
(13) Sentriyoller
   Golgi Aygıtı : Zarımsı tüp ve keseciklerin biraraya gelmesiyle meydana gelir. Genellikle çekirdeğe yakındır. Bilhassa aktif salgı yapan bez hücrelerinde göze çarpar. Asıl görevinin hücrenin salgıladığı proteinleri depolamak olduğuna inanılmaktadır.paketleme ve salgı görevi yapar.Salgı bezlerinin hücrelerinde sayıları daha fazladır.Örnegin; ter bezlerinden ter, tükrük bezlerinden tükrüğün atılması gibi bir olaydır.

KAYNAKLAR
http://www.tarimsal.com/hucre.htm (23.09.2014)
http://hucre.nedir.com/ (23.09.2014)
http://www.biyolojisitesi.net/tum%20uniteler/hucre/endoplazmik_retikulum.html (23.09.2014)