H Ü C R E N İ N   Y A P I S I

HÜCRE : Canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır.

HÜCRE ÇEŞİTLERİ : Ökaryotik ve Prokaryotik olmak üzere 2 tip hücre vardır.

Ökaryotik Hücreler : Latince Eukaryota kelimesinden gelir.
Organel zarı bulunduran bu nedenle çekirdek materyali hücrenin stoplazmasına dağılmamış olduğundan gerçek çekirdeğe sahip hücrelerdir.
Karyota latince çekirdek, eu gerçek demektir.
Kalıtsal materyal hücre içerisinde zarla çevrilmiş çekirdeğin içinde bulunur.
Kromozomlar DNA dan ve proteinden oluşmuş olup mitozla bölünürler.
Stoplazmalarında karmaşık organeller bulunur.

Prokaryotik Hücreler : Bunların çekirdek zarı ile çevrili çekirdekleri yoktur.
Stoplazmalarında mitokondri gibi zarlı organelleri yoktur.
Kalıtım maddesi olan DNA sitoplazma içerinde dağılmış haldedir.
Ribozomları vardır. Bu Hücrelerin faaliyetleri sitoplazma ve hücre zarında gerçekleşir.

   (1) Çekirdekçik
(2) Çekirdek
(3) Ribozom
(4) Vezikül
(5) Granüllü (tanecikli) endoplazmik retikulum
(6) Golgi Aygıtı
(7) Sitoiskelet
(8) Granülsüz (düz) endoplasmik retikulum
(9) Mitokondriler
(10) Koful
(11) Sitoplazma
(12) Lizozom
(13) Sentriyoller
   Endoplazmik Redikulum : Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan, kanalcık ve keseciklerden oluşmuş sistem.

endoplazmik redikulum kanalcıklarını çevreleyen zar, hücre zarı özelliğinde olmasına rağmen ondan daha incedir.

Alyuvarlar hariç tüm akaryot hücrelerde bulunur.

Hücre bölünürken kaybolur, bölünme bitince yeniden oluşur.

Granüllü Endoplazmik Redikulum :
Granülsüz Endoplazmik Redikulum :
Endoplazmik Redikulumun Görevleri :

KAYNAKLAR
http://www.tarimsal.com/hucre.htm (23.09.2014)
http://hucre.nedir.com/ (23.09.2014)
http://www.biyolojisitesi.net/tum%20uniteler/hucre/endoplazmik_retikulum.html (23.09.2014)